Festyn rodzinny

Dnia 27.06.2015 roku odbył się w Stanicy festyn rodzinny na którym mieliśmy przyjemność zaprezentować pokazową akcję gaśniczą, która miała na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw związanych z pracą strażaka oraz propagowanie bezpieczeństwa.

Zebranie sprawozdawcze

Dnia 31 Stycznia 2015 roku w sali remizy odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Stanicy.

W spotkaniu poza członkami jednostki wzięli udział – Wójt gminy Pilchowice Maciej Gogulla oraz Sołtys wsi Stania Krystian Konieczny. Podczas zebrania poruszono wiele ważnych problemów dotyczących bieżącego funkcjonowania naszej jednostki. Przedstawiono również plany dotyczące kwestii jej rozwoju w najbliższej przyszłości. W wyniku analizy możliwości rozwoju naszej jednostki podjęto Uchwałę o utworzeniu Drużyny Ratownictwa Wodnego przy OSP Stanica, zrzeszonej w Stowarzyszeniu Ratownictwo Wodnego Rzeczpospolitej, oddział w Gliwicach.

Kwestie organizacyjne związane z powołaniem Drużyny RW powierzono druchowi Grzegorz Rogoń z terminem rozpoczęcia jej pracy od miesiąca marzec.

Zebranie zakończyło się spotkaniem integracyjnym członków straży.

Witamy …

rsz_front

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy. Strona ma na celu informowanie o aktualnych planach i działaniach OSP Stanica. A także o imprezach organizowanych przy współpracy z naszą jednostką. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z naszą jednostką.