Historia powstania Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku sięga okresu wojen austryjacko – pruskich w XVIII wieku.
Z chwila przejęcia Śląska przez Prusy, król Fryderyk Wilchelm nakazał tworzenie na przejętych od Austrii terenach Śląska lokalnych “Straży ogniowych”, wyposażonych w podstawowy sprzęt gaśniczy . Obowiązek zakupu sprzętu spoczywał na właścicielach wiosek, w przypadku Stanicy sprzęt zakupiony został przez klasztor Cystersów w Rudach. Musiał również klasztor wykonać 16 innych zaleceń dotyczących ochrony przeciw pożarowej oraz pomocy pogorzelcom. Zwolniony został natomiast z zakładania w swych dobrach “Towarzystwa ogniowego”, instytucji którą nazwać można prekursorem towarzystw ubezpieczeniowych.
Jak dotychczas, nie odnaleziono dokumentów historycznych z tego okresu dotyczących Stanicy. Pierwsze zapiski o działalności stanickich strażaków sięgają okresu po I wojnie światowej. Obecnie siedziba OSP w Stanicy mieści się przy ulicy 1 Maja, w remizie oddanej do użytku w 2002 roku. Wyposażenie stanickich strażaków od maja 2007 roku stanowi wóz bojowy o numerze operacyjnym 457s60 m-ki Jelcz oraz zakupiona jesienią 2007 roku wysokowydajna motopompa m-ki Honda.