http://i1.wp.com/www.stanica.osp.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/rsz_zosp.png?w=1086

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.
http://i2.wp.com/www.stanica.osp.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/rsz_gp.png?w=1086

Gmina Pilchowice

Wieś datowana od 1305 roku, nazwa pochodzi od imienia Pilch. W średniowieczu należała prawdopodobnie do księstwa bytomskiego i gliwickiego. W roku 1867 założono tu seminarium nauczycielskie, w którym w latach 1868-1871 pracował ks. Konstanty Damrot (1841-1895). Działacz społeczny i poeta piszący po polsku. W 1922 roku, w wyniku plebiscytu wieś przyznano Niemcom i włączono do powiatu gliwickiego. W latach 1972-1977 wchodziła w skład gminy Żernica, a od 1977 roku jest wsią gminną.
http://i1.wp.com/www.stanica.osp.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/rsz_logo-stanica.png?w=1086

Stanica

Wieś wzmiankowana w 1258 roku, nazwa oznacza miejsce postoju, a także obowiązek udzielenie gościny dworowi władcy. Stanowiła wówczas własność klasztoru cystersów. Wokół znajduje się kilka kolonii i przysiółków, między innymi Górniki, gdzie na przełomie XVI i XVII wieku czynna była kopalnia rudy żelaza, oraz Wojtki i Marszałki.
http://i0.wp.com/www.stanica.osp.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/rsz_rwr.png?w=1086

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej (RWR) to jedna z największych polskich organizacji skupiających ratowników wodnych. RWR istnieje jako organizacja od 17 maja 2004 roku. Otrzymując zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych (decyzja nr DRiOL-NRGW-0272-11/2012, z dnia 17 października 2012 r.), jest pełnoprawnym podmiotem do wykonywania ratownictwa wodnego.
http://i2.wp.com/www.stanica.osp.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/rsz_awn.png?w=1086

Akademia Wychowania Nurkowego

Inicjatywa ukierunkowana jest na naukę dzieci i młodzieży w organizacji PADI z dużym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie jednej marki oraz integracja miłośników nurkowania zarówno tych początkujących jak i doświadczonych. Najmłodsi adepci Akademii Wychowania Nurkowego szlifują nabywane umiejętności pod okiem certyfikowanych instruktorów zarówno w Polsce jak i za granicą. AWN to możliwość wymiany doświadczeń na wszystkich płaszczyznach, a do tego duża dawka dobrej zabawy przy współpracy z profesjonalnymi centrami nurkowymi oraz indywidualnymi instruktorami.
http://i0.wp.com/www.stanica.osp.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/rsz_pcsi.png?w=1086

Polskie Centrum Szkolenia Instruktorów

Polskie Centrum Szkolenia Instruktorów ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Instruktorów Służb Mundurowych oraz instruktorami różnych służb mundurowych, jednostek specjalnych MON, MSWiA, PSP, GOPR, WOPR, a także instruktorami (mistrzami) dalekowschodnich sztuk walki. Nasi instruktorzy to byli i obecni szkoleniowcy jednostek specjalnych oraz innych resortów mundurowych z wieloletnią praktyką oraz doświadczeniem zawodowym, biorący niejednokrotnie udział w akcjach wysokiego ryzyka na całym świecie, posiadający państwowe uprawnienia instruktora i trenera sportu, rekreacji ruchowej a także taktyk specjalnych różnych specjalności. Programy naszych szkoleń dopasowujemy indywidualnie do każdego klienta.